Περιοχές με μειωμένο ΦΠΑ

ΝΟΜΟΣ 2859/2000
Άρθρο 21
Συντελεστές. Υπολογισμός του φόρου προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α)


4. Για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,
β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,
γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,
δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.
Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο όλα τα είδη που αποστέλνονται στα παραπάνω νησιά προς νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) επιβαρύνονται με ΦΠΑ 17% αντί για 24%. Για πελάτες που είναι εγκατεστημένοι στα νησιά αυτά ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα με βάση την διεύθυνση που δηλώνετε στα σχετικά πεδία.

Το παραπάνω δεν ισχύει για ιδιώτες που λαμβάνουν απόδειξη λιανικής.

Για σας που θα κάνετε αγορές με την έκδοση τιμολογίου και ανήκετε στην παραπάνω κατηγορία μειωμένου Φ.Π.Α. μπορείτε να βλέπετε online τις τιμές με τον Φ.Π.Α. που σας αναλογεί.

Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι ο ΦΠΑ στο e-shop δεν αλλάζει αυτόματα, οπότε θα πρέπει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και στην συνέχεια εμείς θα αλλάξουμε τον ΦΠΑ σε 17% και θα σας στείλουμε εκ νέου το email της παραγγελία σας με τα σωστά ποσά.